74 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Metso/Nordberg

2014

Italy

155.000 €

NORDBERG

2001

Germany

--

NORDBERG

1997

Germany

--

NORDBERG

2008

Germany

--

BERGEAUD NORDBERG

1994

Portugal

45.000 €

NORDBERG

1996

Italy

--

NORDBERG

2002

United States

23.471 €

NORDBERG

1999

United States

107.000 €

NORDBERG

1980

United States

75.935 €

NORDBERG

1997

United States

127.710 €

NORDBERG

2007

Russia

850.000 €

NORDBERG

2006

Russia

520.000 €

NORDBERG

1998

United States

--

NORDBERG

2002

United States

--

NORDBERG

1993

France

15.000 €

NORDBERG

1975

France

60.000 €

NORDBERG

2007

Romania

150.000 €

NORDBERG

2002

United States

138 €

NORDBERG

2000

Turkey

16.000 €

NORDBERG

2008

Germany

--

NORDBERG

2003

Germany

--

NORDBERG

2003

Germany

--

Refine your search

Είστε επίσημος διανομέας μιας συγκεκριμένης μάρκας ή ασχολείστε με αγοραπωλησίες μεταχειρισμένων μηχανημάτων?

Place an advert